پورتال اداره کل استان قزوین
اخبار مهم:
خدمات صدور وراه اندازی مراکز و مدارس غیر دولتی

 

      ورود به سايت مدارس غيردولتي

1- صدور موافقتنامه اصولی راه اندازی مدارس و مراکز غیر دولتی

2- صدورمجوز بهره برداری از مدارس و مراکز غیر دولتی

3- رتبه بندی مدارس و مراکز غیر دولتی به منظورتعیین شهریه مدارس--->ورودبه سايت تعيين شهريه مدارس غيردولتي

4- رتبه بندی مدارس و مراکز غیر دولتی به منظور نظارت وارزیابی عملکرد آنها

 

آخرین اخبار
اخبار برگزیده
دیدگاه