پورتال اداره کل استان قزوین
اخبار مهم:
مدیریت خدمات آموزشی روزانه،بزرگسال وداوطلب آزاددرسطوح مدرسه،منطقه واستان

 

1-مدیریت خدمات دانش آموزی وآموزشی ---->ورود به سايت سناد

2-صدور گواهی های مورد نیاز مانندکارنامه تحصیلی، گواهی اشتغال به تحصیل،فارغ التحصیلی و...

گواهي اشتغال به تحصيل دانش آموزان براي خروج از كشور   

صدور تاییدیه تحصیلی ------------------> ورد به سامانه تاييديه تحصيلي      

ليست دفاتر پيشخوان براي درخواست تاييديه تحصيلي

 

3-مدیریت بهره برداری از فضاهاوتجهیزات آموزشی 

ورود به سامانه مديريت اطلاعات واحد سازماني

ورود به سامانه مديريت تجهيزات هوشمند سازي

 

آخرین اخبار
اخبار برگزیده
دیدگاه