پورتال اداره کل استان قزوین
اخبار مهم:
دفاتر پيشخوان دولت - تاييديه تحصيلي

 

صدور تاييديه تحصيلي از طريق دفاتر پيشخوان دولت در سراسر استان صورت مي گيرد.

آدرس دفاتر پيشخوان دولت جهت اخذ تاييديه تحصيلي در فايل ضميمه موجود مي باشد.

دانلود فايل دفاتر پيشخوان دولت

آخرین اخبار
اخبار برگزیده
دیدگاه