پورتال اداره کل استان قزوین
  ۱۳۹۶/۰۱/۱۳ ۲۱:۴۰:۳۸        141       خبری , اخبار ستاد اسکان فرهنگیان ,
قاسمی مدیر کل آموزش وپرورش استان قزوین

اسکان 29 هزار و 672 نفر در مراکز اسکان فرهنگیان

مدیرکل آموزش و پرورش قزوین از اسکان 29 هزار و 672ﻧﻔﺮ در مراکز اسکان فرهنگیان خبر داد.

ادامه مطلب...
  ۱۳۹۶/۰۱/۱۱ ۲۱:۳۰:۳۸        125       خبری , اخبار ستاد اسکان فرهنگیان ,
ﻣﺪﻳﺮﻛﻞ ﺁﻣﻮﺯﺵ و ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻗﺰﻭﻳﻦ ﺧﺒﺮ ﺩاﺩ:

اسکان 47 هزار و 166 نفر روز در مراکز اسکان فرهنگیان

مدیرکل آموزش و پرورش قزوین از اسکان 47 هزار و 166ﻧﻔﺮ روز در مراکز اسکان فرهنگیان خبر داد.

ادامه مطلب...
  ۱۳۹۶/۰۱/۰۸ ۱۱:۳۱:۰۲        185       خبری , اخبار ستاد اسکان فرهنگیان ,
سخنگوی اداره کل ﺁﻣﻮﺯﺵ و ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻗﺰﻭﻳﻦ ﺧﺒﺮ ﺩاﺩ:

اسکان 5 هزار و 394 خانوار در مراکز اسکان فرهنگیان

سخنگوی اداره کل آموزش و پرورش استان قزوین از اسکان 5 هزار و 394 خانوار در مراکز اسکان فرهنگیان تا 7 فروردین ماه 1396 خبر داد.

ادامه مطلب...
  ۱۳۹۶/۰۱/۰۷ ۱۱:۰۹:۱۲        339       اخبار مهم , اخبار ستاد اسکان فرهنگیان ,

اسکان نوروزی فرهنگیان از نگاه تصویر ...

اسکان نوروزی فرهنگیان سال 1396 از نگاه تصویر ...

ادامه مطلب...
  ۱۳۹۶/۰۱/۰۷ ۰۸:۱۸:۴۷        307       اخبار مهم , اخبار ستاد اسکان فرهنگیان ,
در دهمین روز از ایام اسکان نوروزی فرهنگیان صورت گرفت؛

بازدید معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش قزوین از ستاد و مراکز اسکان

در دهمین روز از ایام اسکان نوروزی فرهنگیان، معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش قزوین از ستاد و مراکز اسکان بازدید نمود.

ادامه مطلب...
  ۱۳۹۶/۰۱/۰۵ ۲۰:۲۴:۴۳        202       اخبار مهم , اخبار ستاد اسکان فرهنگیان ,
رییس اداره روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش قزوین خبر داد:

اسکان ۲۷ هزار و ۶۷۲ نفر روز در مراکز اسکان فرهنگیان

رییس اداره روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش قزوین از اسکان ۲۷ هزار و ۶۷۲ نفر در مراکز اسکان فرهنگیان خبر داد.

ادامه مطلب...
  ۱۳۹۶/۰۱/۰۳ ۱۰:۵۲:۱۳        169       خبری , اخبار ستاد اسکان فرهنگیان ,
ﻣﺪﻳﺮﻛﻞ ﺁﻣﻮﺯﺵ و ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻗﺰﻭﻳﻦ ﺧﺒﺮ ﺩاﺩ:

اسکان ۱9 هزار و 982 نفر روز در مراکز اسکان فرهنگیان

مدیرکل آموزش و پرورش قزوین از اسکان 19 هزار و 982ﻧﻔﺮ روز در مراکز اسکان فرهنگیان خبر داد.

ادامه مطلب...
  ۱۳۹۶/۰۱/۰۱ ۰۹:۵۱:۴۱        148       خبری , اخبار ستاد اسکان فرهنگیان ,
ﻣﺪﻳﺮﻛﻞ ﺁﻣﻮﺯﺵ و ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻗﺰﻭﻳﻦ ﺧﺒﺮ ﺩاﺩ:

اسکان ۱۱ هزار و ۶۰۳ نفر روز در مراکز اسکان فرهنگیان

مدیرکل آموزش و پرورش قزوین از اسکان 11 هزار و 603 ﻧﻔﺮ روز در مراکز اسکان فرهنگیان خبر داد.

ادامه مطلب...
  ۱۳۹۵/۱۲/۲۹ ۱۷:۱۰:۵۳        152       اخبار مهم , اخبار ستاد اسکان فرهنگیان ,
ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻗﺰﻭﻳﻦ

ﺁﻏﺎﺯ اﺳﻜﺎﻥ ﻧﻮﺭﻭﺯﻱ ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎﻥ اﺯ 27 اﺳﻔﻨﺪ ﺩﺭ اﺳﺘﺎﻥ

ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ اﺩاﺭﻩ ﻛﻞ ﺁﻣﻮﺯﺵ و ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻗﺰﻭﻳﻦ ﮔﻔﺖ: ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 1200 ﻧﻔﺮ ﺩﺭ ﻣﺮاﻛﺰ اﺳﻜﺎﻥ ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎﻥ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ.

ادامه مطلب...
  ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ ۱۲:۲۰:۰۰        149       خبری , اخبار ستاد اسکان فرهنگیان ,
مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین:

تعداد 2500 اقلام رفاهی بین مراکز اسکان توزیع گردید

مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین گفت: با فرارسیدن آغاز اسکان موقت نوروزی فرهنگیان ، تعداد 2500 اقلام رفاهی بین مراکز اسکان توزیع گردید.

ادامه مطلب...
آخرین اخبار
اخبار برگزیده
دیدگاه